Anne-Cathrine-Timland
Specialist in child and adolescent physiotherapy
Certified Neurac Practitioner 2013

Contact:
Barbu Fysikalske institutt og Sørlandet sykehus,
Avdeling for barn og unges psykiske helse
Tlf.: 909 18 252
acatch@online.no